Om föreningen

Österåkers Skyttecenter bildades den 23 oktober 1996 av en sammanslutning av skytteintresserade jägare och sportskyttar från Österåker och omkringliggande kommuner.


Initiativtagare för bildandet av Österåkers Skyttecenter har varit Åkersberga Skytteförening, Österåkers Sportskytteklubb och Österåker/Vaxholm Jaktvårdskrets.

Anläggningen byggdes med bidrag från kommunen och resten är medlemsavgifter, sponsring och ideellt arbete. Det blev till ett stort klubbhus och nedanstående banor. Vi är nu 2017 cirka 250 medlemmar.

Österåkers Skyttecenter har idag banor för följande aktiviteter:

Älgskyttebana 80 meter som invigdes1998. Banan har två skjutplatser med elektronisk markering och resultatredovisning på bildskärm.

Inskjutningsbana 100 meter
Inskjutningsbanan har elektronisk markering

Viltmålsbana 50 meter invigdes 2004. Banan är endast godkänd för kaliber .22 lr och körs med polletter och elektronisk markering liknande den på älgbana. Lånevapen i kaliber .22 lr finns på banan.
Detta är en utmärkt träning inför skyttet på älgbanan!

Bana för nordisk trap som invigdes 2000. Under våren 2007  utrustades banan med en ny kastare. Endast skytte med stålhagel som säljs på banan är tillåtet. Lånevapen finns på banan.

Pistolbana 25 meter som invigdes 2004. Skyttet på banan bedrivs i Södra Roslagens Skytteförenings regi.

Klubbhuset/Konferens lokalen där Ni kan ordna egna upplägg omväxlat med skjutbaneaktiviteter.

På samtliga banor kan vi bedriva utbildning på olika nivåer.