Bli medlem

Ansök om medlemskap i Österåkers Skyttecenter.


Inträdesavgift:   
För medlemskap som tecknas under 2017 är inträdesavgiften 2.000 kr. För ungdom till och med det år man fyller 21 år, ges rabatt på inträdesavgiften med 1.000 kr.
Blivande medlem kan efter styrelsens medgivande fördela inträdesavgiften över 3 år, med 750 kr per år för vuxen medlem och 375 kr per år för medlem berättigad till ungdomsrabatt.

Inträdesavgiften sätts in på föreningens plusgirokonto 645 80 58–2
Uppgifter som lämnas i samband med medlemsansökan kommer att behandlas i ÖSCs medlemsregister. Medlemskapet kommer att bekräftas av Österåkers Skyttecenter.

Årsavgift:
Årlig avgift för vuxen är 300 kr och för ungdom 150 kr.
För pistolskyttet tillkommer årsavgift för vuxen 660 kr och för ungdom 330 kr.

Medlemskap i pistolsektionen:
För att kunna söka medlemskap i pistolsektionen krävs att man söker medlemskap i Österåkers Skyttecenter, dvs man kan inte vara medlem i enbart pistolsektionen.

Om du är intresserad av medlemskap i pistolsektionen maila en intresseanmälan till: sekr@osterakerpistol.se

Ladda ner ansökningsblanketter:
Medlemsansökan till Österåkers Skyttecenter (pdf)
Bilaga: Medlemsansökan till pistolsektionen (pdf)