Inskjutning samt älgbanan är öppen 8/11 samt 6/12.

Inskjutning samt älgbanan är öppen 8/11 samt 6/12, 18 - 20.