Vildsvinspasset torsdag 27/6, 18.00.

Vildsvinspasset: Småviltbanan stängd. älg och trapbanorna är
öppna som vanligt