Vårsäsongen inställd pga Coronapandemin


Styrelsen i ÖSC har beslutat att ställa in den planerade vårsäsongen på samtliga banor, älg, inskjutning, trap och viltmål.