Om föreningen

Österåkers Skyttecenter bildades den 23 oktober 1996. Anläggningen byggdes med bidrag från kommunen och resten är medlemsavgifter, sponsring och ideellt arbete.

Österåkers Skyttecenter bedriver skytteverksamhet på:

Älgskyttebana 80 meter som invigdes 1998. Banan har två skjutplatser med elektronisk markering och resultatredovisning på bildskärm. Lånevapen finns på banan.

Inskjutningsbana 100 meter Inskjutningsbanan har elektronisk markering.

Viltmålsbana 50 meter invigdes 2004. Detta skytte sker endast i kaliber .22 lr och banan körs med polletter och har elektronisk markering liknande den på 80 meters älgbanan. Lånevapen i kaliber .22 lr finns på banan. Detta är en utmärkt träning inför skyttet på älgbanan! Banan är även godkänd för klass 1 skytte som bedrivs i form av vildsvinspasset. Det annonseras på hemsidan vilka tider det är möjligt att skjuta vildsvinspasset.

Skidskyttemål 50 meter. Detta skytte sker endast i kaliber .22 lr och banan körs med polletter. Lånevapen finns på banan.

Bana för nordisk trap som invigdes 2000. Endast skytte med stålhagel som säljs på banan är tillåtet.

I klubbhuset/Konferenslokalen kan Ni ordna egna upplägg omväxlat med skjutbaneaktiviteter.
På samtliga banor kan vi bedriva utbildning på olika nivåer.

Senast uppdaterad 16 maj 2023