Bli medlem

Ansök om medlemskap i Österåkers Skyttecenter.

Inträdesavgift:   
För medlemskap som tecknas under 2024 är inträdesavgiften 2.000 kr. För ungdom till och med det år man fyller 21 år, ges rabatt på inträdesavgiften med 1.000 kr. Uppgifter som lämnas i samband med medlemsansökan kommer att behandlas i ÖSCs medlemsregister. Medlemskapet kommer att bekräftas av Österåkers Skyttecenter.

Årsavgift:
Årlig avgift för vuxen är 500 kr och för ungdom 250 kr.

Varför ska jag bli medlem?
Som medlem i ÖSC får du både rättigheter och skyldigheter. Ditt medlemskap innebär att du kan använda banorna vid normala öppettider till kraftigt reducerade priser. Som medlem får du delta på skyttetillfällen för enbart medlemmar och i klubbmästerskapet.

Vår föreningsverksamhet bygger på medlemmarnas engagemang och vilja att arbeta i föreningens verksamhet. Varje dag och kväll som skjutbanan håller öppet krävs det:

-Kundmottagare på älgbanan
-Skjutledare på trapbanan
-Skjutledare på älgbanan

Vi anordnar varje år upplärning för ovan nämnda roller. Som medlem förväntas du kunna bidra och delta i både utbildning och vara delaktig i detta arbete under den korta säsong som vi håller öppet. Med många utbildade så kan arbetspassen fördelas över fler medlemmar per säsong.


Ladda ner ansökningsblankett:

Medlemsansökan till Österåkers Skyttecenter (pdf)

Senast uppdaterad 01 maj 2024