Bli medlem

Ansök om medlemskap i Österåkers Skyttecenter.


Inträdesavgift:   
För medlemskap som tecknas under 2019 är inträdesavgiften 2.000 kr. För ungdom till och med det år man fyller 21 år, ges rabatt på inträdesavgiften med 1.000 kr.
Blivande medlem kan efter styrelsens medgivande fördela inträdesavgiften över 3 år, med 750 kr per år för vuxen medlem och 375 kr per år för medlem berättigad till ungdomsrabatt.

Uppgifter som lämnas i samband med medlemsansökan kommer att behandlas i ÖSCs medlemsregister. Medlemskapet kommer att bekräftas av Österåkers Skyttecenter.

Årsavgift:
Årlig avgift för vuxen är 500 kr och för ungdom 250 kr.


Ladda ner ansökningsblankett:
Medlemsansökan till Österåkers Skyttecenter (pdf)